Struttura tal-Kunsill
Sindku

Marco Agius

Viċi Sindku

Noyah Spiteri Hammett

Kunsilliera
Segretarju Eżekuttiv

Duncan Hall