Ritratti tal-Kunsill

Is-Seba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 2013

Mix-xellug għal-lemin: Joseph Caruana (Deputat Segretarju Eżekuttiv), Alfred Attard (Kunsillier), Pablo Cachia Belli (Kunsillier), Ivan Agius (Deputat Sindku), Alison Zerafa Civelli (Sindku), Noyah Spiteri (Kunsilliera), James Cauchi (Kunsillier), Roderick Mamo (Kunsillier).
 

Is-Sitt Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 6 ta’ Ġunju 2009

Mix-xellug għallemin: John Farrugia (Deputat Segretarju Eżekuttiv), Pablo Cachia Belli (Kunsillier), John Vella (Kunsillier), Alison Zerafa (Deputat Sindku), Joseph Scerri (Sindku), Raymond Balzan (Kunsillier), James Cauchi (Kunsillier), Roderick Mamo (Kunsillier). 

Il-Ħames Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2006 

Mix-xellug għallemin: Dorian Bugeja (Kunsillier), Henry Coleiro (Kunsillier), Antonia Attard Gialanze (Kunsilliera), Charles Fava (Kunsillier), Darleen Zerafa (Deputat Sindku), James Cauchi (Kunsillier), Joseph Scerri (Sindku), John M. De Bono (Segretarju Eżekuttiv).

Ir-Raba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2003

Mix-xellug għal-lemin: Charles Fava (Kunsillier), Dorian Bugeja (Kunsillier), Darleen Zerafa (Deputat Sindku), Joseph Scerri (Sindku), James Cauchi (Kunsillier), Raymond Balzan (Kunsillier), Charles Richard (Kunsillier), John M. De Bono (Segretarju Eżekuttiv).

It-Tielet Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2000 

Mix-xellug għal-lemin: Alfred Attard (Kunsillier), William Galea (Kunsillier), James Cauchi (Kunsillier), Paul Muscat (Sindku), Joseph Carbonaro (Kunsillier), Darleen Zerafa (Deputat Sindku), Joseph Scerri (Kunsillier), Joseph M. Cachia (Segretarju Eżekuttiv). 

It-Tieni Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 1997 

Mix-xellug għal-lemin: Joseph M. Cachia (Segretarju Eżekuttiv), William Galea (Kunsillier), Joseph Carbonaro (Sindku), Maurice V. De Bono (Deputat Sindku), Alfred Attard (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier), James Cauchi (Kunsillier), John Vella (Kunsillier). 

L-Ewwel Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 16 ta’ April 1994 

Mix-xellug għallemin: Joseph M. Cachia (Segretarju Eżekuttiv), Joseph Carbonaro (Sindku), William Galea (Kunsillier), Pawlu Tanti (Deputat Sindku), Alfred Attard (Kunsillier), Maurice V. De Bono (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier), Manuel Munro (Kunsillier).